Blog

USG PŁUC

29 kwietnia 2021

Badanie USG płuc to intensywnie rozwijająca się nowoczesna metoda diagnostyczna. Do tej pory wykorzystywana była głównie w wysokospecjalistycznym lecznictwie szpitalnym, przede wszystkim na intensywnej terapii i na oddziałach ratunkowych w celu szybkiej diagnozy w stanach zagrożenia życia.  Jednak szybko nabrała znaczenia również na oddziałach pediatrycznych czy internistycznych.

Nowe badania naukowe i doświadczenie lekarzy pozwalają na przeniesienie tej metody diagnostycznej również do gabinetów przychodni specjalistycznych i rodzinnych. 

Ultrasonografia wykorzystuje zjawisko odbijania fal ultradźwiękowych do obrazowania tkanek. Jest metoda nieinwazyjną, atraumatyczną, pozwalającą na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu. Charakteryzuje się dużą dokładnością, umożliwia wykrywanie w narządach nawet bardzo małych zmian. W przeciwieństwie do innych metod obrazowania – wykorzystujących promieniowanie jonizujące, takich jak RTG, czy tomografia komputerowa, ultradźwięki są zupełnie nieszkodliwe. Jest szeroko stosowana w ocenie jamy brzusznej, tarczycy, piersi czy w położnictwie do oceny płodu. 

Badaniem USG możemy zauważyć płyn w jamie opłucnej, rozpoznawać odmę opłucnową, obrzęk płuc, zatorowość płucną, stłuczenie płuca czy zmiany zapalne. To ostatnie zagadnienie jest najszerzej wykorzystywane w lecznictwie ambulatoryjnym. Liczne doniesienia naukowe pokazują, że badanie USG pozwala stwierdzić zapalenie płuc z czułością wyższą niż zdjęcie rentgenowskie. Ze względu na niską inwazyjność badania jest to szczególnie korzystne w diagnostyce zapaleń płuc u dzieci oraz kobiet w ciąży. 

Coraz więcej badań naukowych wskazuje na wysoką przydatność USG płuc w diagnostyce zapalenia płuc wywołanego przez wirusa Sars-Cov-2 oraz do oceny zmian pocovidowych. 

Pomimo wielu zalet USG płuc ma swoje ograniczenia. W badaniu tym nie mamy możliwości oceny patologii położonych w głębokich partiach płuc szczególnie u dorosłych.  Jednak zdecydowana większość zmian istotnych klinicznie ma kontakt z powierzchnią opłucnej i jest widoczna w badaniu USG. Badanie to jednak nie może zastąpić badania rentgenowskiego w badaniach przesiewowych. Obie metody się uzupełniają. 

W naszej przychodni oferujemy badanie USG płuc u dzieci jak i u dorosłych.